yachay kurser och utbildningar

Utveckla dig som ledare

UL – Utvecklande ledarskap utbildning kurser vänder sig till alla chefer och ledare som vill utvecklas. Genom förstärkta eller förändrade ledarbeteenden ges medarbetarna större möjlighet till egen personlig utveckling samtidigt som deras inre motivation stärks, vilket indirekt leder till ett bättre organisatoriskt resultat. med ledarskapsutbildningar

Utveckla dig som ledare?

Gå kursen UL Utvecklande ledarskap

Kurs UL utvecklande ledarskap vänder sig till alla chefer och ledare som vill utvecklas för att bli en bättre ledare. Genom att förstärka eller förändrade ditt ledarbeteenden ger du dina medarbetare större möjlighet till egen personlig utveckling samtidigt som ett resultat av detta stärks deras motivation. Slutligen leder det indirekt till ett bättre organisatoriskt resultat.

Kurs UL utvecklande ledarskap är på 4 dagar och startar ca: 4-6 veckor innan kursstart med en 360 graders feedback på ditt ledarbeteende. Ledarskattning sker digitalt i Försvarshögskolans UL portal.
Senare under kursen sker ett erfarenhetsutbyte inom chef- och ledarskap mellan deltagarna samt att du under grundkursens tre dagar utformar din egna  ledarutvecklingsplan.
Slutligen ungefär 8 veckor efter grundkursen genomförs en uppföljningsdag där utvärdering av den egna planen tillsammans med ett antal hemuppgifter ligger till grund för dagens program.

Övergripande mål är:
Du ska kunna reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen ”UL Utvecklande ledarskap”, i syfte att bättre utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet.

Läs mer om kursen på Försvarshögskolans hemsida. www.fhs.se

Rulla till toppen