yachay kurser och utbildningar

UL Utvecklande ledarskap

Hem » Kunskap » Utbildningar » Ledarskap » UL Utvecklande ledarskap

UL Utvecklande ledarskap

Kurs Utvecklande ledarskap är för dig som är chef och ledare och som vill utvecklas för att bli en bättre ledare. Om du förstärker eller förändrar ditt ledarbeteende ger du dina medarbetare en större möjlighet till egen personlig utveckling och som ett resultat av det stärker det deras motivation. Det kommer slutligen leda indirekt till ett bättre organisatoriskt resultat.  

Vad är utvecklande ledarskap?

Ett utvecklande ledarskap är när du som ledare har en ledarstil som utvecklar dina anställda. Du uppnår då en effektivare organisation där dina medarbetare strävar efter samma mål som du.
En utvecklande ledare utmärks även av att du motiverar och inspirerar i syfte att uppmuntra till delaktighet, kreativitet och en personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.
Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att du som ledare är föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en värdegrund.

Leds av 2st handledare som är certifierade av Försvarshögskolan

Kurs utvecklande ledarskap är en internatutbildning på 3+1 dagar. Den startar ca: 4–6 veckor innan kursstart med en 360 graders feedback på ditt ledarbeteende. Den ledarskattningen sker digitalt i Försvarshögskolans UL portal. 

Kursen fortsätter sedan med 3 dagar på en av våra utvalda kursgårdar. Under kursen får du ett erfarenhetsutbyte mellan dig och andra deltagarna samt att du under grundkursens tre dagar utformar din egen ledarutvecklingsplan. 

Senare ca 8 veckor efter grundkursen genomförs slutligen dag nummer 4 som är en uppföljningsdag där utvärdering av din utvecklingsplan tillsammans med ett antal tidigare hemuppgifter ligger till grund för kursdagens upplägg.

ul utvecklande ledarskap ledarstilar
Ledarstilar

UL kursens övergripande mål  är:

Du ska kunna reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen Utvecklande ledarskap för att bättre utveckla medarbetarna för att på sikt nå en högre effektivitet.

Grundkursens mål är:

Du känner till och förstår Ledarskapsmodellen. Du har fått feedback på ditt ledarskap genom 360 graders feedback och du har utarbetat en personlig utvecklingsplan.

logga ul utvecklande ledarskap

Kursdatum

[table id=2/]

Läs mer om UL utvecklande ledarskap på Försvarshögskolans hemsida. www.fhs.se

Rulla till toppen