yachay kurser och utbildningar

Säkerhetsskydd

Hem » Kunskap » Utbildningar » Säkerhet » Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Utgångspunkten är skyddet av Sveriges säkerhet och med det menas det allra mest skyddsvärda.

Den nya Säkerhetsskyddslagen innebär att företag och organisationer får ett utökat ansvar för att analysera förekomsten av säkerhetskänslig verksamhet och om de hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Nya krav har även tillkommit avseende klassificering av information. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (tidigare kallat hemliga) ska delas in i fyra säkerhetsskyddsklasser.

Det första steget är att göra en verksamhetsanalys för att utreda om verksamheten berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen, om svaret är ja är nästa steg en säkerhetsskyddsanalys för att utreda vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Viktigt är också att om verksamheten berörs av lagstiftningen är det ett lagkrav att berörd personal får utbildning i säkerhetsskydd.

Vi har utbildningar inom:

  • Innehållet i den nya säkerhetsskyddslagstiftningen
  • Genomförande av säkerhetsskyddskrav
  • Säkerhetsskyddanalys
  • Säkerhetsskyddsplan
  • Säkerhetsprövningsintervju
säkerhetsskydd
Säkerhetsskydd
Riskhantering
Hot och våld
Kamerabevakning
Kamerabevakning
Riskanalys och riskhantering
Riskanalys
Krishantering
Krishantering
skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder

Vi har även möjlighet att anpassa utbildningarna för just er och ert företag för att maximera det ni får ut av en utbildning. I samråd med er tar vi fram en utbildning som är anpassad efter era förkunskaper och framtida behov.

Mer information

Kontakta oss för mer information eller ett inledande samtal för att se hur vi tillsammans kan hitta bästa lösningen för just er!

Rulla till toppen