yachay kurser och utbildningar

Bättre arbetsmiljö
BAM

Hem » Kunskap » Utbildningar » BAM Bättre arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM är en utbildning med fokus på arbetsmiljöarbete och vänder sig till chefer/arbetsgivare med arbetsmiljöansvar samt till skyddsombud. Att chefer och skyddsombud går utbildningen tillsammans ger att bra grund för samarbetet sedan då man har samma kunskapsnivå som grund.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska lära sig grunderna i arbetsmiljöarbetet och hur man kan använda det för verksamhetsutveckling samt lära sig ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljöfrågor i vardagen.

Efter utbildningen ska deltagarna vara rustade med att:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.
  • kunna utveckla och förbättra befintligt arbetsmiljöarbete vid behov
  • Veta vilka roller som finns i arbetsmiljöarbetet

Bättre arbetsmiljö BAM varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer som är aktuella inom verksamheter. Vi jobbar med att omvandla teori till praktik genom att tex göra riskbedömningar och utveckla dem till handlingsplaner.

BAM Bättre arbetsmiljö Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans.

Mer information

Kontakta oss för mer information eller ett inledande samtal för att se hur vi tillsammans kan hitta bästa lösningen för just er!

Rulla till toppen