Utvecklande ledarskap UL

UL – Utvecklande ledarskap

Kurs UL utvecklande ledarskap vänder sig till alla chefer och ledare som vill utvecklas. Genom att förstärka eller förändrade ditt ledarbeteenden ger du dina  medarbetare större möjlighet till egen personlig utveckling samtidigt som deras inre motivation stärks, det leder indirekt leder till ett bättre organisatoriskt resultat.

Kurs utvecklande ledarskap är på 4 dagar och inleds ca: 4-6 veckor innan kursstart med en 360 graders feedback på ditt ledarbeteende. Ledarskattning sker digitalt i Försvarshögskolans UL portal.
Senare under kursen sker ett erfarenhetsutbyte inom chef- och ledarskap mellan deltagarna samt att du under grundkursens tre dagar utformar din egna  ledarutvecklingsplan.
Ungefär 8 veckor efter grundkursen genomförs en uppföljningsdag där utvärdering av den egna planen tillsammans med ett antal hemuppgifter ligger till grund för dagens program.

Övergripande mål är:
Du ska kunna reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen ”Utvecklande ledarskap”, i syfte att bättre utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet.

Grundkursens mål är:
Känna till och förstå Ledarskapsmodellen.
Få feedback på sitt ledarskap genom 360 graders feedback, (sammanställning i ULL, Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
Utarbeta en personlig utvecklingsplan.

utvecklande ledarskap ledarstilar
Ledarstilar

Genomförande

Kursen leds av 2st handledare som är certifierade av Försvarshögskolan.

  1. Efter du har anmält dig så kommer du bli kontaktad för att bekräfta din anmälan.
  2. Efter registrering/ betalning så får du ett välkomstbrev med mer information om kursen.
  3. Ca 4-6 veckor innan görs en 360 feedback av dina ledarbeteenden.
  4. Kursens första 3 dagar gör som internat på en av våra kursgård.
  5. Mellan dag 3 och 4 gör du hemuppgifter samt har ett uppföljningssamtal med en av handledarna.
  6. Kursen avslutas med en dag på kursgården,

Pris

Kampanj: 19 900:- kr

Ord pris: 22 500 kr
Kostnader för kost och logi tillkommer.

Kursdatum

Läs mer om konceptet på Försvarshögskolans hemsida. www.fhs.se