Skyddsåtgärder

Hem » Kunskap » Utbildningar » Säkerhet » Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder

Vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas beror på nivån av risk samt syfte med åtgärden. Det fysiska skyddet är det som försvårar ett intrång eller åtkomst till skyddsvärd egendom. Larm gör det inte svårare men ger en tidig detektering och varning. 

För att uppnå optimal effekt på skyddet krävs både en genomtänkt planering av vilka skyddsåtgärder som ska vidtas men också kännedom om vilka krav som ställs och vad dessa innebär. Utgångspunkten för dessa krav rörande det fysiska och elektroniska skyddet är oftast SSF normer.

Vi har utbildningar inom:

  • SSF 200 (Fysiskt skydd)
  • SSF 130 (Inbrottslarm)
  • Planering och kombinering av rätt skyddsåtgärder för att hantera verksamhetens risker

Vi har även möjlighet att anpassa utbildningarna för just er och ert företag för att maximera det ni får ut av en utbildning. I samråd med er tar vi fram en utbildning som är anpassad efter era förkunskaper och framtida behov.

Mer information

Kontakta oss för mer information eller ett inledande samtal för att se hur vi tillsammans kan hitta bästa lösningen för just er!