yachay kurser och utbildningar

Riskanalys & hantering

Hem » Kunskap » Utbildningar » Säkerhet » Riskanalys & riskhantering

Riskanalys & hantering

Hot och risker är något alla verksamheter ställs inför. Att identifiera och hantera dessa risker är en förutsättning för en lönsam och effektiv riskhantering.

En genomtänkt och kvalitativ riskhanteringsprocess krävs för tillväxt och konkurrens, men också i många fall för att säkerställa laguppfyllnad.
Förståelse hos både personal och ledning, om vikten av att genomföra riskanalyser är en central faktor för att uppnå ovanstående. Dessutom skapar det en bättre förståelse om den egna verksamheten, den omvärld den verkar i och höjer den generella säkerhetsmedvetenheten.

Vi har utbildningar inom:

  • Riskanalysmetoder
  • Genomförande av riskanalys
  • Riskhanteringsbegreppet
  • Effektiv riskhantering
  • Framtagande av åtgärdsplaner, rutiner, checklistor, kopplat till resultat av riskanalys
säkerhetsskydd
Säkerhetsskydd
Riskhantering
Hot och våld
Kamerabevakning
Kamerabevakning
Riskanalys och riskhantering
Riskanalys
Krishantering
Krishantering
skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder

Vi har även möjlighet att anpassa utbildningarna för just er och ert företag för att maximera det ni får ut av en utbildning. I samråd med er tar vi fram en utbildning som är anpassad efter era förkunskaper och framtida behov.

Mer information

Kontakta oss för mer information eller ett inledande samtal för att se hur vi tillsammans kan hitta bästa lösningen för just er!

Rulla till toppen