yachay kurser och utbildningar

Krishantering

Hem » Kunskap » Utbildningar » Säkerhet » Krishantering

Krishantering

En kris kan komma väldigt plötsligt men den kan också vara smygande och inte alls vara så tydlig till en början. Oavsett typ av kris är det viktigt att på ett tidigt stadium känna igen signaler på att något avviker från det normala.

Det kan vara helt avgörande för hur väl man lyckas med sin hantering. Inte sällan är det inte själva krisen som avgör hur väl man lyckas utan hur man har hanterat den. Att ha inövade rutiner, en genomtänkt organisation, utarbetade kommunikations och krisplaner är nyckelfaktorer för att en verksamhets ska lyckas med sin krishantering
Arbetsgivaren är också enligt lag ansvarig för att det finns rutiner för krishantering och för att ta hand om drabbad personal.

Vi har utbildningar inom:

  • Olika typer av kriser
  • Effektiv krishantering
  • Framtagande och genomgång av krisplan
  • Mänskliga reaktioner

Vi har även möjlighet att anpassa utbildningarna för just er och ert företag för att maximera det ni får ut av en utbildning. I samråd med er tar vi fram en utbildning som är anpassad efter era förkunskaper och framtida behov.

säkerhetsskydd
Säkerhetsskydd
Riskhantering
Hot och våld
Kamerabevakning
Kamerabevakning
Riskanalys och riskhantering
Riskanalys
Krishantering
Krishantering
skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder

Mer information

Kontakta oss för mer information eller ett inledande samtal för att se hur vi tillsammans kan hitta bästa lösningen för just er!

Rulla till toppen