yachay kurser och utbildningar

Hot och våld utbildning

Hem » Kunskap » Utbildningar » Säkerhet » Hot och våld » Utbildning Hot och våld

Hot och våld utbildning

Hur reagerar du hotfull situation? Är du och dina kollegor förberedda på hot och våld som kan hända på din arbetsplats? Efter du deltagit i en hot och våld utbildning så kommer du ha kunskap om hur du etablerar ett så bra förebyggande skydd som möjligt. Med ett bra förebyggande arbete ökar du tryggheten på din arbetsplats och kan hantera hot och våld på jobbet. I utbildning hot och våld får du även kunskap om gällande lagar och andra regelverk som anger kraven för skydd mot hot, våld och rån. Du kommer också lära dig konflikthantering för att hantera en akut situation samt hur man tar hand om drabbade personer.

Hot och våld är en heldagsutbildning  och den omfattar teoretisk kunskap tillsammans med relevanta exempel.

Din kunskap om konflikthantering är viktigt både för att veta hur du ska agera i den hotfulla situationen och för hur du ska ta hand om drabbade efteråt. Även ett till synes litet hot kan få stora konsekvenser för den drabbade och den drabbades kollegor vilket påverkar verksamheten i övrigt.
Känner du igen varningssignaler i god tid och hur ska du agera före under och efter en hot- och våldssituation?

Utbildning Hot och våld anpassas efter ditt företags behov och omfattar:

 • Teoretisk kunskap tillsammans med relevanta exempel.
 • Åtgärder för att förebygga och minimera hot och våldssituationer.
 • Konflikthantering, samtalsmetodik samt människors reaktioner på traumatiska upplevelser..

Innehåll

 • Hot, våld och rån – vad är det?
 • Våldet i samhället
 • Lagar och regelverk som anger kraven för skydd mot hot, våld och rån
 • Förebyggande skydd
 • Verbal konflikthantering
 • Agerande i den akuta situationen
 • Att ta hand om drabbade
 • Kris- och krishantering

Utbildningen är för företag och organisationer.
Priset är för upp till 30st deltagare.

Utbildarens eventuella resor och logi, samt eventuella kostnader för utbildningslokaler tillkommer.

Pris: 33 000 SEK

Hot och våld utbildning
Anpassad - heldag
utbildning hot och våld
Öppen utbildning 3h - 25 nov
Rulla till toppen