yachay kurser och utbildningar

OSA
Organisatorisk & social arbetsmiljö

Hem » Kunskap » Utbildningar » OSA Organisatorisk social arbetsmiljö

OSA Organisatorisk & social arbetsmiljö

Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade friskfaktorer. De flesta av dem handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, det som tidigare benämndes psykosocial arbetsmiljö, handlar om att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa, så att alla kan trivas, må bra och prestera väl på jobbet. OSA i sig är ett brett område och innehåller många olika saker. Föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön reglerar arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.
Den organisatoriska arbetsmiljön är summan av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas i verksamheten.
Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi samspelar och pratar med varandra på arbetsplatsen. Hit hör även kommunikation i digitala forum

Delar av det vi tar upp under utbildningen

  • Välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.
  • Delaktighet och möjlighet att påverka.
  • Väl utvecklad kommunikation och feedback.
  • Välfungerande rehabiliteringsarbete.
  • Rättvis och transparent organisation där alla vet vad som gäller.
  • Kompetensutveckling hela karriären.
  • Möjlighet till anpassning och byte av arbetsuppgifter.
  • Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.

Mer information

Kontakta oss för mer information eller ett inledande samtal för att se hur vi tillsammans kan hitta bästa lösningen för just er!

Rulla till toppen