yachay kurser och utbildningar

Indirekt ledarskap IL

Hem » Kunskap » Utbildningar » Ledarskap » IL Indirekt ledarskap

IL – Indirekt ledarskap

Kurs indirekt ledarskap IL är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef. Kursen utvecklar ditt indirekta ledarskap och ger dig verktyg för att utveckla verksamheten.

Under kursen ges möjligheter för dig att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild du själv utgör och hur det påverkar medarbetare och organisation.

Det sker erfarenhetsutbyte om indirekt ledning under kursen samt mellan grundkursens 2 dagar och de 1 (2) uppföljningsdagarna sker en  bedömning/feedback av ledarens indirekta ledarskap i bedömningsinstrumentet IL som sker digitalt i Försvarshögskolans IL portal.

IL kursens övergripande mål:

Målet är att med hjälp av modellen kunna analysera, reflektera och bli medveten om det indirekta ledarskapets påverkan på medarbetare och organisation. Detta i syfte att utveckla det och därigenom nå högre måluppfyllelse i organisationen

Grundkursens mål:

  • Känna till och förstå modellen.
  • Utarbetat en personlig plan för utveckling.
  • Ha erhållit verktyg för att kunna förbättra sitt eget ledarskap.

– Kursen leds av två handledare som är certifierade av Försvarshögskolan
– Genomförs under 2+1 (2) dagar med vissa hemuppgifter mellan tillfällena

För mer information

kurs IL-Indirekt Ledarskap vänder sig till ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå och leder medarbetare indirekt som befinner sig minst 2 nivåer ner i den egna organisationen Indirekt ledarskap handlar om att leda organisationen via underställda chefer, som chef eller ledningsgrupp/stabsfunktion.

Läs mer om kursen på Försvarshögskolans hemsida. www.fhs.se

Rulla till toppen