Drönarutbildning för Fjärrpiloter, specifik kategori

Hem » Kunskap » Utbildningar » Drönare » Drönarutbildning för Fjärrpiloter

Drönarutbildning för Fjärrpiloter, Specifik kategori

Att använda drönare i arbetet eller egen verksamhet kräver en ansvarig drönaroperatör. Denna operatör har det övergripande ansvaret för att flygningen utförs på ett säkert sätt och för att fjärrpiloten har rätt kompetens. Denna registrering är en viktig del för att säkerställa att alla flygningar med drönare är i enlighet med bestämmelser och riktlinjer. En operatör kan även ansvara för flera fjärrpiloter. Utbildning är tillgänglig för personer eller företag som vill bli en ansvarig drönaroperatör

Vid all flygning med drönare måste det finnas en drönaroperatör, som är ansvarig för säkerheten i flygningen och för att se till att fjärrpiloter har rätt kompetens. Drönaroperatören måste registrera sig hos Transportstyrelsen, som kan vara en person eller ett företag, och tilldelas ett operatörs-ID. Drönare som kräver operatörsregistrering ska vara märkta och programmerade med operatörs-ID. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter och utbildning riktar sig till de som utför tjänster som innebär professionell användning av drönare, inklusive övervakning, service och räddningstjänster.

Utbildningen omfattar följande:

Praktisk del

 • Förmåga att följa operativa förfaranden (normalläge, beredskaps- och nödfallsrutiner, färdplanering, inspektioner före och efter flygning)
 • Förmåga att hantera luftfartskommunikation
 • Förmåga att hantera ett obemannat luftfartygs flygbana och automatisering
 • Situationsmedvetenhet
 • Samordning eller överlämning, beroende på tillämplighet
 • Ledarskap, lagarbete och självförvaltning
 • Problemlösning och beslutsfattande
 • Förmåga att hantera arbetsbelastning

Teoretisk del

 • Flygsäkerhet
 • Luftfartsregleringar
 • Operativa förfaranden
 • Meteorologi
 • Hantering av nödsituationer
 • Navigation
 • Begränsningar av människans prestationsförmåga
 • Allmän kunskap om UAS (unmanned aerial system)

Utbildningen består av 3 dagar teori och 2 dagar praktik och avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov

Du finner mer information om hur du registrera operatör på Transportstyrelsen