yachay kurser och utbildningar

Leda indirekt

Ubildning IL-Indirekt Ledarskap vänder sig till ledare som befinner sig på en högre organisatorisk En ledarskapsutbildning som skapar utveckling. Leda indirekt

Leda indirekt

IL – Indirekt  ledarskap

Kurs indirekt ledarskap IL är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef. Kursen utvecklar ditt indirekta ledarskap och ger dig verktyg för att utveckla verksamheten.

Under kursen ges möjligheter för dig att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild du själv utgör och hur det påverkar medarbetare och organisation.

Det sker erfarenhetsutbyte om indirekt ledning under kursen samt mellan grundkursens 2 dagar och de 1 (2) uppföljningsdagarna sker en  bedömning/feedback av ledarens indirekta ledarskap i bedömningsinstrumentet IL som sker digitalt i Försvarshögskolans IL portal.

IL kursens övergripande mål:

Målet är att med hjälp av modellen kunna analysera, reflektera och bli medveten om det indirekta ledarskapets påverkan på medarbetare och organisation. Detta i syfte att utveckla det och därigenom nå högre måluppfyllelse i  organisationen

Läs mer om kursen på Försvarshögskolans hemsida. www.fhs.se

Rulla till toppen