yachay kurser och utbildningar

Utvecklande ledarskap kurs

Kurs utvecklande ledarskap UL, en utbildning för i ledarskap

Vill du bli en bättre ledare?

Kurs utvecklande ledarskap

Vill du utvecklas till en bättre ledare? Då ska du gå den populära KURS UTVECKLANDE LEDARSKAP den 5-7 april + 1 juni.  Kursgård är Häringe slott – Stockholm.

Utvecklande ledarskap vänder sig till alla chefer och ledare som vill utvecklas. Genom att förstärkta eller förändrade ditt ledarbeteenden ger du dina  medarbetare större möjlighet till egen personlig utveckling samtidigt som deras inre motivation stärks, det leder indirekt leder till ett bättre organisatoriskt resultat.

Start är ca: 4-6 veckor innan kursstart med en 360 graders feedback på ditt ledarbeteende. Ledarskattning sker digitalt i Försvarshögskolans UL portal.

Senare under kursen sker ett erfarenhetsutbyte inom chef- och ledarskap mellan deltagarna samt att du under grundkursens tre dagar utformar din egna  ledarutvecklingsplan.
Slutligen ca 8 veckor efter grundkursen genomförs en uppföljningsdag där utvärdering av den egna planen tillsammans med ett antal hemuppgifter ligger till grund för dagens program.

Övergripande mål är:
Du ska kunna reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen ”Utvecklande ledarskap”, i syfte att bättre utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet.

Grundkursens mål är:

  • Känna till och förstå Ledarskapsmodellen.
  • Få feedback på sitt ledarskap genom 360 graders feedback,
    (sammanställning i ULL, Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).
  • Utarbeta en personlig utvecklingsplan.

Läs mer om kursen på Försvarshögskolans hemsida. www.fhs.se

Rulla till toppen